Vyhledávání

Pro registrované

CitacePřipravované tituly

Forces of Labor: Workers´ Movements and Globalization since 1870 (sv. 16)

Beverly J. Silverová
Cambridge University Press 2003.

Překladatel: Štěpán Steiger


Autorka je profesorkou sociologie na Universitě Johnse Hopkinse v Baltimore. Společně s Giovannim Arrighim vydala knihu Chaos and Governance in the Modern World System (1999).


O knize:
Kniha Forces of Labor zasazuje dějiny hnutí pracujících v širokém smyslu slova do světově historického rámce na základě nového, rozsáhlého souboru dat. Sleduje od roku 1870, jak byla místní hnutí pracujících propojena se světovými politickými, hospodářskými a sociálními procesy. Důkladným empirickým zkoumáním vybraných globálních průmyslových odvětví kniha ukazuje, jak se spolu s postupným přesunem výrob posouvala také centra dělnických nepokojů z jedné země do druhé a dělnické boje naopak nutily kapitál k dalším přesunům. Zdůrazňuje rovněž podobnou dialektiku mezi dynamikou bojů v kapitalistických vedoucích oborech a jejich produkčními cykly – počínaje textilním průmyslem v 19. století až k průmyslu automobilovému ve století 20. Zkoumá některá vyspělá odvětví ve vztahu k významu moci pracujících ve století 21. A nakonec ukazuje, jak hnutí pracujících významně ovlivňovala také dynamiku světové politiky, globálního mocenského úsilí a války – a sama jí byla ovlivňována. Kniha se kriticky táže, co - měřeno dosavadním vzestupem a poklesem moderního hnutí pracujících - je skutečně nového na jejich dnešní krizi. Tím se obrací proti nehistorickému pojetí, podle kterého jde o krizi konečnou a diskutuje závěrem možné formy nových hnutí pracujících v 21. století.
Oslabila globalizace pracující na celém světě? Mizí pracující třída s postfordismem zcela ze scény? Nebo budeme svědky nového vzestupu globalizovaných třídních bojů, jež otřesou kapitalistickým světosystémem? Forces of Labor vnáší do těchto diskusí čerstvý vítr.  

Postmodernismus neboli kulturní logika pozdního kapitalismu (sv. 17)

Fredric Jameson

Duke University Press 1991

Ve spolupráci s Rybka PublishersNásilí a občanství (sv. 18) (výbor, předběžný název)

Étienne Balibar
Violence et civilité
Paris, Galilée 2010

Překladatel Josef Fulka


O knize:
Balibarovy přednášky jsou originální úvahou o vztahu násilí a politiky ve filosofické tradici. Balibar se vrací ke kořenům politické filosofie v díle Hobbese a Hegela a zkoumá to, co označuje jako "konverzi násilí", tedy schopnost přeměnit násilí na pozitivní a produktivní dějinnou sílu. Tohoto východiska využívá k formulaci své vlastní koncepce "topiky násilí" a v závěrečné části textu - v dialogu s Deleuzem, Foucaultem, Rancierem, Lacanem a dalšími - se pouští do šířeji koncipovaných úvah o politických strategiích spojených s pojmem civilitas. První část knihy Violence et Civilité takto představuje v ucelené podobě vývoj Balibarova myšlení v posledních desetiletích a zároveň originální příspěvek k post-marxistické politické filosofii.


 

Pořadí svazků není definitivní.
Aktualizováno ( Pátek, 17 duben 2015 )