Vyhledávání

Pro registrované

CitacePůvod kapitalismu (sv.10)

Ellen Meiksin Woodová

 

Autorka je významná marxistická kanadská politoložka, jejímž celoživotním odborným zájmem je problematika vzniku kapitalismu, jeho specifických rysů a principů fungování – od trhu až po imperialismus.   

O knize:           

Kniha ukazuje velmi přehledně a jasně diskuse, které se vedly o vznik kapitalismu a předkládá svou vlastní verzi (v které staví na teorii a výzkumech amerického marxistického historika Roberta Brennera) . Kritizuje ty přístupy, které vidí vznik kapitalismus v lidské přirozenosti, jež obsahuje touhu po zisku a v nichž je tak kapitalismus pouze důsledkem, který nastane, když se odstraní všechny bariéry (a tudíž je i přirozeným stavem lidstva). Tento přístup také vidí kupce jako prototyp kapitalistů a obchod (a města)  jako místa, kde kapitalismus vznikl. Woodová také odmítá tzv. technologickou verzi historického materialismu, podle které se v dějinách výrobní vztahy proměňují v důsledku rozvoje výrobních sil a naopak vidí jako hlavní faktor, který stojí za proměnou dějin, třídní boj.       Woodová v knize ukazuje, že kapitalismus má svoji specifickou logiku, která neexistovala v předchozích obdobích a jež se zásadně liší od obchodu a směny v předkapitalistickém světě. Kapitalismus vznikl specifickou proměnou sociálních vztahů v určité době a oblasti: konkrétně v 17. – 18. století v Anglii, v zemědělství.

            Woodová, spolu s Brennerem a dalšími teoretiky (George C. Comninel, Justin Rosenberg, Benno Teschke a Hannes Lacher)  dnes tvoří specifický proud v rámci marxismu, který je nazýván jako politický marxismus.   

Kniha je k dostání v knihkupectvích nebo zde   

 

 

Aktualizováno ( Úterý, 14 červen 2011 )