Vyhledávání

Pro registrované

CitaceSvatý Pavel. Zakladatel univerzalismu (sv.6)

Saint Paul: La fondation de l´universalisme. Presses Universitaires de France 1997.

Alain Badiou

 

O autorovi:

Alain Badiou je profesorem na Ecole Normale Supérieure v Paříži. Patří k nejobjevnějším současným francouzským filosofům. Mnoho jeho knih bylo přeloženo do angličtiny a jiných jazyků.  Jeho knihy inspirují takové filosofy, jako je Slavoj Žižek. Jeho nejvýznamnější knihou je pravděpodobně Bytí a událost, v níž rozvíjí nový model společenské ontologie, který umožňuje překonat limity postmoderního relativismu (pojmem Události a věrnosti k ní), aniž se vzdává postmoderních impulsů (význam nahodilosti, radikální otevřenosti). Do češtiny dosud nebyla přeložena žádná jeho kniha. 

O knize:

Autor zde předkládá zcela novou interpretaci sv. Pavla, v němž objevuje postavu zakládající emancipační evropský univerzalismu. Autorovi se jedná o to, aby sv. Pavla představil jako figuru, která může mít zcela aktuální význam právě dnes, kdy se rozmáhají nové formy partikularismu (např. nacionalismu, rasismu, sociální exkluze), které zasahují i charakter práva. (Badiou hovoří např. o třech druzích občanů ve Francii.) Význam sv. Pavla je právě v tom, že ukazuje, jak lze vytvořit novou formu univerzalismu, která tato omezení překonává. Autor pečlivě zkoumá kriteria univerzálního diskursu, který se v první řadě má vyznačovat tím, že je určen všem bez rozdílu. V novém světle se tak aktualizují základní pojmy křesťanství, zvlášť pojem Milosti. To je důležité i proto, že Badiouva interpretace křesťanství představuje nový vážný pokus, jak v současné multikulturní Evropě zdůraznit jedinečnost křesťanství, aniž se chytíme do pasti různých forem konzervativismu. Pavlovské křesťanství je interpretováno z levicových pozic. Autor s mimořádnou invencí odhaluje paralely mezi sv. Pavlem a postavami, které jsou mu zdánlivě zcela protilehlé, jako je Nietzsche.

 

Aktualizováno ( Sobota, 18 září 2010 )