Vyhledávání

Pro registrované

CitaceSocialismus nebo barbarství (sv.5)

Od „amerického století“ ke křižovatce dějin.

István Mészáros

 

Vyšlo v nakl. Svoboda Servis, 2009 jako pátý svazek edice Sok.

 

ISTVÁN MÉSZÁROS je jedním z nejvýznamnějších současných marxistických myslitelů. Je emeritním profesorem na Univerzitě v Sussexu, kde patnáct let působil jako profesor filosofie. Mezi jeho knihy patří Marx's Theory of Alienation, za kterou obdržel prestižní cenu Isaaca Deutschera, The Work of Sartre: Search for Freedom, The Power of Ideology a Beyond Capital.

 

Anotace:

Tato odvážná nová studie analyzuje historické alternativy, které před námi stojí na prahu nového milénia. V návaznosti na teoretické teze monumentální a všeobecně respektované práce Beyond Capital dává István Mészáros nový význam a novou naléhavost alternativám, které zformulovala Rosa Luxemburgová na počátku století. Jeho detailní analýza historického pozadí a vývoje americké globální moci přesvědčivě dokládá, že její triumf šel na úkor univerzalistických aspirací kapitalismu. Destruktivní tendence kapitalismu dnes pro svět představují větší hrozbu než kdykoliv předtím.

V rozsáhlém interview otištěném na konci této studie jsou rozebírány hlavní kategorie v pozadí jeho analýzy, jakož i jejich vztah k současné politice.

 

Obsah:

 

Předmluva

Část I. Socialismus nebo barbarství. Od „amerického století“ ke křižovatce dějin.

1. Kapitál – živoucí kontradikce

2. Potenciálně nejnebezpečnější fáze imperialismu

3. Historické výzvy, jimž dnes čelí socialistické hnutí

4. Závěr

Část II. Marxismus, kapitálový systém sociální revoluce (interview)

 

Aktualizováno ( Pátek, 11 září 2009 )