Vyhledávání

Pro registrované

CitaceVálka, mír a politická moc (sv.4)

 

Stanislav Holubec (ed.)

 

Vyšlo jako čtvrtý svazek edice SOK v roce 2008.

 

Knihu lze zakoupit v každém dobrém knihkupectví nebo je možné ji objednat na adrese 

 

http://www.kosmas.cz/knihy/146476/valka-mir-a-politicka-moc/

 

 

Anotace:

 

Slova „válka“ a „mír“zaznívala v českých zemích během 20. století v různých kontextech. Toto období bylo dokonce nazváno stoletím válek. Zatímco léta 1815 - 1914 se zdála být oázou klidu (Evropané ovšem rádi zapomínali na koloniální války jimi vedené), století dvacáté válkou v Evropě začalo a válkou v Evropě také skončilo. Ani první léta 21. století nelze nazvat mírumilovným obdobím. Jaké jsou příčiny válek v moderním světě? Žijeme v době nadcházejícího celosvětového míru nebo v období střetu civilizací? Jakým způsobem bývají války v moderním světě legitimizovány? Jaké perspektivy má dnešní protiválečné hnutí? Na tyto otázky se ve svých příspěvcích snaží odpovědět sociolog Stanislav Holubec, filosof Miloslav Bednář, politik a publicista Jan Kavan, politolog Zdeněk Zbořil, filosof a religionista Zdeněk Vyšohlíd a odbornice na mezinárodní vztahy Jana Ridvanová. K českému čtenáři se také v této publikaci také dostává poprvé po téměř sto letech protiválečná řeč Lva Nikolajeviče Tolstého na kongresu míru ve Stockholmu, která mohla být v v roce 1910 otištěna v časopise Naše doba jen proto, že ji přednesl T. G. Masaryk na zasedání Říšské rady jako poslaneckou interpelaci.

 

 

OBSAH

 

 

Úvod Stanislav Holubec……………………………………………………………………7

 

Válka a mír jako spiknutí nereprezentativních elit Zdeněk Zbořil………………….….13

Mezinárodní vojenský tribunál jako součást ujednání o ukončení války a zachování míru……………………………………………………………………………………...….16

Problém nereprezentativních elit………………………….…………………………..……18

Válka a mír jako společný plán nebo spiknutí………………………….…………………..20

 

Válka a moderní světový systém Stanislav Holubec…….……………….………………25

Války v předmoderních světových systémech………………….…….…….………………26

Válka jako nástroj expanze světového systému…………………….……….………………28

Válka jako nástroj boje o hegemonii v jádru světového systému……..…….………………29

Válka jako nástroj mobility ve světovém systému ………………………….………………30

Války v současném světovém systému………………………….…………………..………32

 

O jasné řeči demokracie a kooperativního rozumu Zdeněk Vyšohlíd……………………38

O spiknutí a mediálním kalu………………………….………………………………………39

Hlas tradice………………………….……………………………………………………….40

Důvody snění o míru………………………….………………………………………………41

Praxe a řeč………………………….…………………………………………………………….….42

Difúzní válka………………………….………………………………………………….…44

Co upadá – a co nastává? ………………………….……………………………………….49

 

Velký řetězec válek: Spletenec ekonomiky, války a propagandy Jana Ridvanová…….…52

Vítězství bohatství v americké válce za nezávislost………………………….…………….56

Občanská válka: spor kapitálu o způsob vykořisťování…………………….………………59

Mytologie a válka………………………….………………………………………………..61

Americký kapitál a poválečná „Ekonomika neustálého zbrojení“…….…….………………72

 

Sebezapomnění Evropy v demagogickém obrazu války a míru Miloslav Bednář……..83

Evropské pojetí míru………………………….…………………………………………….86

Projekt evropské supervelmoci………………………….……………………………….…88

 

Evropou obchází strašidlo mnichovanství a appeasementu Jan Kavan…………….…92

OSN………………………….…………………………………………………………..…94

Kosovo ………………………….……………………………………………………….…95

Irák………………………….………………………………………………………………96

Radar aneb zhoršení americko-ruských vztahů………………………….…………………98

Odmítnout mnichovanství………………………….………………………………………100

 

 

Příloha………………………….………………………………………………………….104

Řeč na kongresu míru ve Stockholmu Lev Nikolajevič Tolstoj

 

 

Aktualizováno ( Pátek, 11 září 2009 )