Vyhledávání

Pro registrované

CitaceSlavoj Žižek (sv.3)

Tony Myers.

Z anglického originálu Slavoj Žižek vydaného nakladatelstvím Routledge v Londýně 2003 přeložil Ota Vochoč. Odborná revize textu: Michael Hauser. Vyšlo jako třetí svazek edice SOK v roce 2008.

Knihu lze zakoupit v každém dobrém knihkupectví nebo je možné ji objednat na adrese 

 

http://www.kosmas.cz/knihy/141709/slavoj-zizek/

 

Anotace:

Slavoj Žižek není obyčejný myslitel. Jeho přístup, spojující psychoanalýzu, filosofii a politiku v podmanivý celek, je vždy svěží a vzrušující. Stejně vzpružující je i rozsah jeho témat, od politické apatie současného života až k vtipu o muži, který se bojí, že ho sezobne kuře, od etického heroismu Keanu Reevese ve filmu „Speed" až k úvaze, co prozrazují typy toalet o duchu národa. Tom Myers podává jasný a poutavý úvod do Žižkových základních myšlenek, osvětluje hlavní vlivy, které utvářely jeho myšlení, včetně Žižkova rozhodujícího zaujetí Lacanovou psychoanalýzou. Myers, využívající příkladů z populární kultury a běžného života, načrtává poprvé základní otázky, jimiž se zabývá Žižkovo dílo.

Slavoj Žižek je důležitou četbou pro každého, kdo chce porozumět myšlení kritika, jejž Terry Eagletone charakterizoval jako „impozantně brilantního představitele psychoanalýzy, a ve skutečnosti kulturní teorie vůbec, jaký se v Evropě vynořil za několik desetiletí“.

Tony Myers působil jako vysokoškolský učitel na univerzitě ve Stirlingu. Je autorem knihy Upgrade Your English Essay (Arnold 2002) a řady statí o postmodernismu, psychoanalýze a politice.

 


OBSAH

 

Proč Žižek?............................................................................................................................. 9

Když se Žižek třese, (ale my nemusíme):

populární kultura a filosofie?............................................................................ 9

Není toto způsob, jak číst Žižka?......................................................... 12

Subjekt biografie: biografie subjektu ................................................ 14

Tato kniha...................................................................................................... 19

Základní myšlenky....................................................................... 21

l Kým byl Žižek ovlivněn a jak se to odrazilo v jeho díle?............................ 23

Kdo měl na Žižka vliv ve filosofii, politice a psychoanalýze? ............. 23

Hegel............................................................................................................ 23

Marx ............................................................................................................. 25

Lacan ………………………………………………………………………….........…… 27

Imaginárno .................................................................................................. 29

Symbol ično................................................................................................... 29

Reálno................................................................................................................................................. 32

Filosof Reálna............................................................................................... 36

2 Co je to subjekt a proč je tak důležitý? ............................................... 37

Cogito..................................................................................................................... 37

Cogito a poststrukturalisté ................................................................................... 38

Šílenství: mizející prostředník mezi přírodou a kulturou........................ 41

Zrození Boha: interpretace cogita prostřednictvím Schellinga.............. 44

Od subjektu k subjektivizaci ........................................................................ 47

3 Co tak hrozného je na postmodernitě?.................................................... 51

Postmoderní riziková společnost.................................................................. 51

Dezintegrace velkého Druhého .................................................................... 53

Postmoderní Nadjá: Užívej si!.............................................................................. 55

Blíže k Reálnu: návrat Druhého............................................................................ 59

Čin...................................................................................................................... 62

4 Jak můžeme odlišit realitu od ideologie?..................................................................... 65

Falešné vědomí a cynismus .................................................................................. 65

Stroje víry........................................................................................................... 69

Tři mody ideologie.............................................................................................. 72

Strašidlo, které straší realitu............................................................................... 74

5 Jaký vztah je mezi muži a ženami? ............................................................................ 79

Formule sexuace ............................................................................................... 79

„Žena neexistuje"................................................................................................ 80

„Žena je symptom muže"..................................................................................... 84

„Sexuální vztah neexistuje"................................................................................. 86

6 Proč je rasismus vždy fantasma?............................................................................... 93

„Che vuoi?": „Co ode mne chceš?"....................................................................... 93

Pohled oknem fantasmatu................................................................................... 98

Etnické fantasma.............................................................................................. 102

Etika fantasmatu............................................................................................... 105

Po Žižkovi...................................................................... 109

Kletba jménem Jacques omezující Žižkův vliv..................................................... 109

Levicovost........................................................................................................ 114

Všeobecná kritika ............................................................................................. 117

Zpětně působící Žižek ........................................................................................ 121

Další četba...................................................................................... 125

Knižní práce Slavoje Žižka ................................................................................. 125

Knihy, jejichž spoluautorem je Slavoj Žižek......................................................... 133

Knihy redigované Slavojem Žižkem.................................................................... 135

Knihy, jejichž spolueditorem je Slavoj Žižek ........................................................ 136

Edice díla Slavoje Žižka....................................................................................... 137

Internetové zdroje.............................................................................................. 137


Aktualizováno ( Pátek, 11 září 2009 )