Vyhledávání

Pro registrované

CitaceSociální stát a kapitalismus (sv.2)

Michael Hauser (ed.)

Vyšlo v roce 2007 v nakladatelství Svoboda Servis jako druhý svazek edice SOK.

Kniha vyšla za podpory Nadace Rosy Luxemburgové a nakladatelství Svoboda Servis.

Knihu lze zakoupit v každém dobrém knihkupectví nebo je možné ji objednat na adrese

 

http://www.kosmas.cz/knihy/134074/socialni-stat-a-kapitalismus/

 

Anotace:

 

Má sociální stát budoucnost? Jsou neoliberální reformy nutné? Dá se sociální stát sladit s globálním kapitalismem? Jaký význam má pro levici? Tyto a podobné otázky si kladou autoři v knize, která se snaží zmapovat téma sociálního státu z několika úhlů. Uvnitř jsou statě o jednotlivých prvcích sociálního státu (přerozdělování, důchodovém systému, zaměstnanecké participaci), ale také studie zaměřené na širší souvislosti – na jeho vztah k modernímu kapitalismu, jeho historické a politické předpoklady, jeho vnitřní rozpory a proměny jeho vnímání. Jsou tu rovněž texty zkoumající, jak na problémy sociálního státu reagují dnešní levicové strany, zvláště ČSSD a KSČM.

Sociální stát je problém, který rozděluje politiky, novináře, teoretiky u nás i ve světě – pro jedny se stává upírem, pro druhé vtěleným Rozumem, pro jiné stařenou, která by měla omládnout. Téma sociálního státu je v pozadí většiny diskusí o základních společenských otázkách, o rovnosti, svobodě, solidaritě, právu a spravedlnosti. Kdo má pravdu? Na to kniha Sociální stát a kapitalismus nedává jednoznačnou odpověď. Spíše se snaží celé téma postavit do nové perspektivy.


 

 

OBSAH

Předmluva ......................................................................................................................... 6

Dilemata sociálního státu.................................................................................................. 6

Michael Hauser

První část

Sociální stát v širších souvislostech........................................................ 15

Sociální stát a emancipační otázka................................................................................ 16

Michael Hauser

Sociální stát: příčiny krize a cesta z ní........................................................................... 78

Radim Valenčik

Dnešek a zítřek sociálního státu..................................................................................... 84

Miloš Pick

Fenomén sociálního státu............................................................................................ 102

Jiří Stehlík

Evropský sociální stát a jeho kritikové....................................................................... 120

Stanislav Holubec

Kritika sociálního státu u Herberta Marcuseho.............................................................. 144

Petr Rohel

Druhá část

Prvky sociálního státu.......................................................................... 156

Co opravňuje vertikální přerozdělování? ...........................................................................................157

Petr Gočev

Sociálny stát, dóchodkový systém a dóchodková „reforma"........................................ 226

Michael Polák

Sociální stát a zaměstnanecká participace................................................................... 268

Zdeněk Hába

Třetí část

Sociální stát v politice levicových stran................................................ 274

ČSSD a sociální stát ................................................................................................... 275

Rudolf Převrátil

Vnímání sociálního státu v politice KSČM ................................................................ 281

Josef Heller

Aktuálnost boje za sociální stát v současném kapitalismu......................................... 288

René Revol

Zpráva o jedné konferenci................................................................. 299

Historický okamžik na východě Evropy, shromáždění české levice ..............................299

René Revol

O autorech .. ........................................................................................................ .. 303

Aktualizováno ( Pátek, 11 září 2009 )