Vyhledávání

Pro registrované

CitaceSociologie
filosofie

Beck, Ulrich, Riziková společnost, Praha, Slon 2004.
 

Beck, Ulrich, Čo je globalizácia? Bratislava, Spolek slovenských spisovatelov 2004.

 

Bell, D., Kulturní rozpory kapitalismu. Slon, Praha 1999.

 

Bondy, Egon: O globalizaci. Luboš Marek, Brno 2005.

 

Braudel, Fernand: Dynamika kapitalismu. Argo, Praha 1999.

 

Cockshott, W.P.-Cottrell, A., Kybersocialismus. Luboš Marek, Brno 2006.

 

Fischer. E.: Problémy mladé generace. Mladá fronta. Praha 1965.


Gray, John: Marné iluze. Falešné představy globálního kapitalizmu. Paradigma, Košice 2002.

 

Heller, J.-Neužil, Fr., Bojíte se socialismu? Říjen, Příbram 2007.

 

Hertzová, Noreena - Plíživý převrat. Globální kapitalismus a smrt demokracie (Dokořán, Brno 2003)

 

Hauser, M. (ed.), Sociální stát a kapitalismus. Svoboda Servis, Praha 2007.

 

Chossudovsky, Michel: Válka a globalizace. Pravda o 11.září. Intu, Praha 2003. http://knihy.intu.cz

 

Jürgen Habermas: Problémy legitimity v pozdním kapitalismu. FILOSOFIA, Praha 2000.

 

Jürgen Habermas: Strukturální přeměna veřejnosti. FILOSOFIA, Praha 2000.

 

Kleinová, Naomi: Bez loga ; Praha, Argo 2005.

 

Korten, David C.: Keď korporácie vládnu svetu. Paradigma, Košice 2001.

 

Mander, Jerry: V nepřítomnosti posvátného, Brno, Doplněk 2003.

 

Montanari, Massimo: Hlad a hojnost. Dějiny stravování v Evropě. Lidové noviny, Praha 2003.
 
Polanyi, K., Velká transformace. CDK, Brno 2006.
 
Simmel, G., Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Slon, Praha 2006.
 
Valach, M.: Svět na předělu. Studie o krizi současné společnosti. Doplněk, Brno 2000
 
Wallerstein, I.: Úpadek americké moci. Slon, Praha 2005.

Wallerstein, I.: Utopistika. Historické rozhodování ve 21. století. Intu, Praha 2006.
 
Wallerstein, I.: Evropský univerzalismus. Rétorika moci. Slon, Praha 2008.Aktualizováno ( Čtvrtek, 17 červenec 2008 )