Vyhledávání

Pro registrované

CitacePolitologie

 

Al-Kaddáfí, Zelená kniha. Dialog 1990.

 

Balanyá a kol.: Odvrácená strana Evropské unie. Paradigma, Košice 2003 www.paradigma.sk

 

Barša, Pavel – Ondřej Císař: Levice v postrevoluční době. Občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20.století. CDK, 2004.

 

Bařinová, P., Polák, J., Valach, M., Valachová, V.: Přímá demokracie pro Českou republiku. Nakl. L. Marka, Brno 2004.

 

Bastl, Martin: Radikální levice v České republice. Devadesátá léta dvacátého století. Masarykova univerzita, Brno 2001.

 

Bobbio, N.: Pravice a levice. CDK, Brno 2003.

 

Císař, Č.: Moji českoslovenští prezidenti. Praha 2006. 

Cockshott, W.P.-Cottrell, A., Kybersocialismus. Luboš Marek, Brno 2006.

 

Courtois, Stephane - Černá kniha komunismu (Paseka, Litomysl 1999)

 

Hauser, M. (ed.), Sociální stát a kapitalismus. Svoboda Servis, Praha 2007.

 

Heller, J. - Neužil Fr. a kol: Bojíte se socialismu? Periskop, Příbram 2007.

 

Mašek, Jiří., Mráz přichází z Bílého domu. Earth save, Praha 2004.

 

Pečínka, P.: Pod rudou vlajkou proti KSČ.

 

Perrault, G. a kol., Černá kniha kapitalismu. Orego, Praha.

 

Pfaff, I.: Česká levice proti Moskvě. 1936- 1938. Naše vojsko. Praha 1993.

 

Reich, Robert, Dílo národů. Příprava na kapitalismus 21. století. Prostor, Praha 1995.

 

Rupnik, Jacques: Dějiny Komunistické strany Československa. Od počátků do převzetí moci. Academia, Praha 2002

 

Schumpeter, Joseph, Kapitalismus, socialismus a demokracie, Brno, CDK 2004.

 

Stehlík, J.: Budoucnost lidského společenství. Praha, Karolinum 2000 (368 s.)

 

Tomek, V.- Slačálek, O., Anarchismus. Svoboda proti moci. Vyšehrad, Praha 2006.
 Aktualizováno ( Středa, 06 srpen 2008 )